“Wij gaan bouwen!

Hoe maken we de juiste technische keuzes?”

U gaat een nieuwe woning bouwen of uw bestaande woning renoveren en weet niet waar u allemaal aan moet denken?

U wilt de juiste keuzes maken voor uw technische installaties, waarbij geen oplossingen en mogelijkheden worden vergeten. Bovendien vindt u het belangrijk dat de installaties onderling en bouwkundig optimaal worden afgestemd.

U heeft behoefte aan eerlijk, onafhankelijk en betrouwbaar advies, duidelijk en direct toepasbaar voor uw woning.

“Ik wil een comfortabele, gezonde en veilige woning bouwen”

 • een woning, die gebruiksvriendelijk is
 • een woning, met lage energiekosten
 • een woning, met toekomstwaarde

“Ik wil de juiste technische keuzes maken”

 

 • ik wil goed voorgelicht en geïnformeerd zijn over alle mogelijkheden middels onafhankelijk advies
 • zodat ik voorkom dat ik achteraf spijt krijg of belangrijke aandachtspunten en mogelijkheden vergeet
 • zodat ik investeer in de juiste technieken

“Ik wil tevreden en trots zijn op mijn nieuwe woning”

 • trots vanwege mijn actieve rol tijdens de planvorming en ik een goede gesprekspartner ben in overleg met architect en uitvoerende partijen
 • trots dat ik zelf beslissingen en keuzen kan maken, die exact aansluiten op onze woonwensen
 • tevreden vanwege de wetenschap dat ik de juiste investeringen heb gedaan

“Ik wil grip houden op het bouwproces”

 

 • ik wil voorkomen dat ik verward raak door alle – vaak tegenstrijdige – adviezen en beweringen van collega’s, vrienden, leveranciers en installateurs.
 • ik wil niet avonden eindeloos googelen en tot de conclusie komen dat ik door de bomen het bos niet meer zie, waardoor ik:
  • nog steeds geen antwoorden heb op mijn vragen
  • niet meer weet wat ik nu wel of niet moet geloven

Mijninstallatieadvies, ùw juiste keuze!

“Heeft u soms het gevoel helemaal alleen te staan in uw zoektocht naar een optimaal woongenot voor u en uw gezin en vraagt u zich af wie er oprecht is geïnteresseerd u te helpen?

Waarom ik u kan helpen…….. 

Zorgen wegnemen

Omdat ik weet hoeveel zorgen uw nieuwe woning u kan geven en het mij een goed gevoel geeft als ik kan helpen om u weer plezier en vertrouwen te geven.

Tijd is kostbaar

Omdat ik het zonde vind dat u onnodig tijd verspilt aan het zoeken naar informatie en antwoorden, terwijl ik de benodigde kennis en oplossingen beschikbaar heb. 

Onafhankelijk advies

Omdat ik weet dat de informatie op internet en in de markt vaak is gekleurd door belangen of bijbedoelingen.

Deskundig advies

Omdat ik het belangrijk vind dat u zich kunt baseren op correcte en complete informatie.

Kennis delen

Omdat ik mijn kennis en ervaring wil delen met zoveel mogelijk mensen en ook u van dienst wil zijn met mijn advies.

Zinvolle investeringen

Omdat ik het waardeer als mensen willen investeren in duurzaamheid en ik wil dat besparingen en milieueffecten daarbij optimaal zijn.

Hoe werkt de advies-academie?

U zult het gehele bouwproces goed geïnformeerd kunnen doorlopen en u heeft de zekerheid dat u te allen tijde ondersteunt wordt door een onafhankelijk adviseur. Het zal het eindresultaat zeker ten goede komen.

Les 1: Riolering hemelwater
Les 2: Riolering vuilwater
Les 3: Koud water
Les 4: Warmtapwater
Les 5: Sanitaire toestellen
Les 6: Gas installatie
Les 7: Centrale stofzuiginstallatie
Les 8: Verwarming en koeling
Les 9: Ventilatie installatie

 

Zie voor een nader overzicht van alle te behandelen onderwerpen de gratis Checklist woninginstallaties.

 • Via 9 modules met video’s wordt u op prettige en doelmatige wijze geïnformeerd over de technische installaties en de keuzen, die hiervoor moeten worden gemaakt. Er wordt ruimschoots ingegaan op extra mogelijkheden en opties.
 • Via 9 persoonlijke hulpformulieren worden alle keuzen en opties geresumeerd en legt u uw wensen op eenvoudige wijze vast. Deze formulieren dienen als checklist of afsprakenlijst in uw overleg met aannemer of installateur.
 • Voor vragen over de aangeboden informatie of de juiste toepassing in uw woning heeft u de volgende kanalen tot uw beschikking: online webinars, live dagen en besloten facebook groep van mede-gebruikers en -bouwers

Preview

Kijk hier voor een inleiding

van les 9 Ventilatie installatie

Als u meer over mij en mijn team wilt weten, klik dan op onderstaande button.

 

Ik stel me graag nader aan u voor!

Wat zeggen klanten over Mijninstallatieadvies?

Het programma Mijninstallatieadvies voorziet in een grote behoefte die ik dagelijks ervaar bij onze opdrachtgevers en bij ons zelf. De installatietechniek is inmiddels dermate belangrijk bij het ontwerpen van een woning dat meer inzicht en kennis onontkoombaar is. Het feit dat dit programma is opgesteld en wordt begeleid door een ervaren en deskundig adviseur als Sjoerd Eegerdingk, geeft ons alle vertrouwen in zowel de kwaliteit als de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid.

Wij bevelen dit programma daarom van harte aan. Uw woning is het zeker waard. Aldwin van Hooft

Architect Msc/ Directeur, Van Hooft Architecten

Geweldig initiatief deze adviesacademie van Sjoerd Eegerdingk van Mijninstallatieadvies. Na bestelling al veel wijzer geworden van de diverse video’s. Zijn zeer aan te bevelen.

Frans van de Veerdonk

van de Veerdonk Bouwadvies & Ontwerp

 

Een eerlijk en deskundig advies !

Ik kan de cursus van harte aanbevelen.

Ad van Rijsewijk

Oud-Directeur, Dubotechniek Comfortsystemen

Gratis waardevol advies:

Checklist woninginstallaties

Investering in uw woning:

Voor meer woongenot, kwaliteit en toekomstwaarde

FAQ’s

Heeft u nog vragen?

1 | Ik heb nog geen architect en geen bouwkundig ontwerp, is Mijninstallatieadvies dan geschikt?
Ja, u bent nooit te vroeg om na te denken en rekening te houden met de technische installaties in uw nieuwe woning.
2 | Ik ben niet technisch en wil eigenlijk helemaal niet bezig zijn met de techniek.
In Mijninstallatieadvies wordt de informatie die u nodig heeft op een eenvoudige en toegankelijke wijze aangeboden en wordt uitgelegd welke keuzes en uitgangspunten u niet moet overlaten aan anderen, zoals uw architect of installateur. Bovendien wordt aangegeven waar het verstandig is om extra aandacht te vragen of zelf een korte controle uit te voeren op de ontvangen voorstellen en ontwerpen.

Naast de technische installaties komt ook veel informatie aan de orde met betrekking tot andere keuzes zoals sanitaire toestellen, keukenapparatuur, zonwering, vloerafwerking, uw sfeerhaard en wasdroger en bijvoorbeeld het gebruik van te openen ramen in combinatie met een balansventilatiesysteem.

3 | Kan ik de aangeboden informatie van Mijninstallatieadvies ook niet vinden op internet?
Op internet is uiteraard bijzonder veel informatie beschikbaar maar vrijwel altijd is deze opgesteld of gebaseerd op bepaalde producten of oplossingen. Een onafhankelijke vergelijking van de systemen ontbreekt en bovendien wordt voorbij gegaan aan de voorwaarden en uitgangspunten die zo specifiek gelden voor uw woning en u als opdrachtgever.

Hiernaast zult u ervaren dat het internetten u zeer veel tijd zal kosten en u uiteindelijk meer vragen zal opleveren dan dat uw antwoorden vindt op uw vragen.

En natuurlijk ontbreekt dan ook de mogelijkheid om uw persoonlijke vragen beantwoord te krijgen of te bespreken.

4 | Is Mijninstallatieadvies ook geschikt als ik mijn huidige woning ga verbouwen?
Het programma is geschikt voor iedereen die keuzes moet maken met betrekking tot technische installaties en meer wil weten over de beschikbare mogelijkheden en het bepalen van de juiste uitgangspunten en criteria voor het maken van een afweging.

Bij een kleine bouwkundige verbouwing zal dit misschien nauwelijks aan de orde zijn maar zodra het gaat om een renovatie of uitbreiding van uw woning is de informatie voor u absoluut relevant.

5 | Ik krijg reeds advies van mensen met technische kennis er ervaring, Is Mijninstallatieadvies dan toch ook voor mij geschikt?
Als geen ander weet ik hoeveel mensen meepraten over alle technische mogelijkheden en het maken van de juiste keuzes voor uw installaties. De ervaring heeft mij geleerd dat veel van deze kennis en ervaring is gebaseerd op specifieke projecten of het repeteren van oplossingen door anderen. Vaak hebben mensen een zeer uitgesproken voorkeur voor bepaalde technische oplossingen of producten en kunnen ze dit zo stellig beweren dat u het gevoel krijgt dat het onwijs zou zijn hiervan af te wijken. De vraag waarom er dan toch ook nog zoveel andere producten en oplossingen beschikbaar zijn, en in welke situatie en onder welke omstandigheden een andere techniek de voorkeur verdient, kunnen ze meestal niet beantwoorden. Zelfs mensen uit het vakgebied schermen vaak met de uitdrukking “we doen het altijd zo”.

Bovendien heeft het advies van uw kennis(sen) meestal betrekking op een beperkt deel van uw installaties terwijl het aantal vraagstukken voor uw woning veel groter is. Met Mijninstallatieadvies zult u ervaren dat er heel veel installaties en keuzemogelijkheden aan de orde zijn, waar u op voorhand wellicht nog helemaal niet bij heeft stilgestaan en die zonder dit programma onbesproken zouden blijven.

6 | Ik heb weinig tijd en wil niet teveel tijd besteden aan de techniek en alle mogelijkheden.
Mijninstallatieadvies levert u juist veel tijdwinst op omdat u op een snelle efficiente wijze wordt geïnformeerd over alle relevante uitgangspunten, criteria en passende oplossingen.

U zult merken dat u hierdoor veel slagvaardiger bent in uw overleg en besluitvorming met uw architect, de prijsvorming en aanbesteding aan aannemer en installateur en het behandelen van vraagstukken tijdens de bouw.

Het programma zelf kunt u doorlopen in een tempo en op een tijdstip en plaats dat het u het beste past. Bovendien kunt u eenvoudig selecteren uit alle aangeboden informatie omdat de videolessen zijn geknipt in overzichtelijke deelvideo’s.

7 | Hoeveel tijd gaat het me kosten?

U bepaalt zelf hoeveel tijd u wilt besteden.

Het bekijken van alle filmpjes over alle installaties, zal u waarschijnlijk 2 tot 4 avonden kosten. Voor het invullen van de hulpformulieren moet u rekenen op tenminste een extra avond.

Een andere aanpak is het selecteren van die informatie waarnaar u op een zeker moment op zoek bent. Ook zo zult u uiteindelijk misschien alle filmpjes hebben bekeken maar door de langere periode (ontwerpfase) zal dit waarschijnlijk eenvoudiger zijn in te passen.

Verder kunt u lid worden van de besloten chatgroep met andere deelnemers, deelnemen aan de webinars en aanwezig zijn tijdens de live-dagen die regelmatig worden gehouden en waar wordt ingegaan op uw persoonlijke vragen. 

8 | Hoelang krijg ik toegang tot alle materialen en videolessen?

De toegang tot Mijninstallatieadvies is strikt persoonlijk.

Voor zakelijke gebruikers geldt dat een jaar lang onbeperkte toegang geldt tot alle informatie en deelname aan de specifieke live-dagen, webinars en facebook groep.

Voor particuliere opdrachtgevers is deze termijn gesteld op 2,5 jaar omdat daarmee wordt beoogd dat het gehele traject van planvorming, werkvoorbereiding en uitvoering van het bouwproject daarmee ruimschoots wordt gedekt. Dus zeker tot en met de bouw en oplevering van uw nieuwe woning behoudt u volledige toegang.

Voor particuliere opdrachtgevers blijft de toegang tot de Facebookgroep ook na deze periode van kracht omdat uw praktijkervaringen als bewoner/gebruiker/eigenaar van grote betekenis kunnen zijn voor andere deelnemers. 

Indien de doorlooptijd van de (ver-)bouw van uw woning om enige reden, de termijn van 2,5 jaar dreigt te overschrijden, kunt u ons dit laten weten en zullen wij uw toegang verlengen.

9 | Mag ik mijn toegangscodes delen met vrienden en bekenden?
Uiteraard is het geen probleem als u zelf gebruik maakt van meerdere computers of tablets om het programma te volgen of deel te nemen aan de diverse communicatie mogelijkheden. En dit geldt natuurlijk ook voor uw huisgenoten met wie u alle beslissingen samen moet nemen.

Uw vrienden en bekenden dienen zich echter persoonlijk aan te melden voor deelname. Zij zijn dan verzekerd van een persoonlijke benadering, behandeling van hun eigen specifieke vragen en uiteraard persoonlijke deelname aan de chatgroep, webinars en live-dagen.

Wij hopen dat u zo enthousiast en tevreden zult zijn over Mijninstallatieadvies, dat u dit programma van harte zult aanbevelen.

10 | Zijn de kosten redelijk voor een online programma?

Het is onze wens om zoveel mogelijk mensen te laten profiteren van deelname aan Mijninstallatieadvies maar moeten rekening houden met de kosten van ontwikkeling, onderhoud en beheer, automatisering en beveiliging, het bemannen van de helpdesk en Facebookgroep en de organisatie van de webinars en live-dagen. Wij vinden het belangrijk om de aangeboden informatie zo accuraat en actueel mogelijk te houden en u maximaal van dienst te kunnen zijn.

Mijninstallatieadvies biedt u veel toegevoegde waarde voor een redelijke prijs.
Dankzij het uitgebreide aanbod aan videolessen en de hulpformulieren, ontvangt u veel meer informatie en ondersteuning dan mogelijk zou zijn in enkele “normale” adviesgesprekken. Gedurende het gehele bouwproces kunt u rekenen op persoonlijke antwoorden en begeleiding, via uw deelname aan de chatgroep, webinars en live-dagen. En wat te denken van vermeden kosten voor het naderhand aanpassen of uitbreiden van uw installaties en de waarde van meer zekerheid, woongenot en toekomstbestendigheid van uw woning?

Voor zakelijke gebruikers is in deze prijs ook inbegrepen het eventueel afnemen en beoordelen van een toets met 10 vragen per module en het uitreiken van een certificaat.

11 | Kan ik de kosten van Mijninstallatieadvies ook fiscaal aftrekken?

Indien u de informatie en kennis van Mijninstallatieadvies kunt toepassen voor de uitoefening van uw beroep of de bedrijfsvoering van uw onderneming, zijn de kosten aftrekbaar als bedrijfskosten en eventueel ook als studiekosten. Voor zakelijke gebruikers zal dit altijd het geval zijn.

Heeft u als ondernemer of zelfstandige de beschikking over een kantoor in uw woning dat voor de belastingdienst voldoet aan de criteria voor een “kwalificerende kantoorruimte”, en gebruikt u de informatie van Mijninstallatieadvies voor de installaties van dit kantoor, dan kunt u de kosten aftrekken als bedrijfskosten.

12 | Wat zijn de voorwaarden van de "Niet-tevreden-geld-terug-garantie"?

Wij hanteren een ruimhartige garantie ten aanzien van uw tevredenheid over het gebruik van het programma. Na bestelling heeft u 2 weken de tijd om te besluiten of de academie aan uw verwachtingen en onze beloften voldoet. Indien u van mening bent dat dit niet het geval is, dient u dit schriftelijk bij ons te melden waarna u per omgaande uw deelnamebedrag krijgt teruggestort, na aftrek van € 50,- aan behandelingskosten. Wij stellen uiteraard prijs op uw toelichting maar hierover zal niet worden gediscussieerd en u bent beslist niet verplicht tot het geven van een verantwoording.

Wij hopen dat wij met deze garantie eventuele twijfels over uw inschrijving kunnen wegnemen en verheugen ons op uw deelname. Wij zijn overtuigd van de kwaliteit en waarde van het programma en zullen er alles aan doen om u naar tevredenheid van dienst te zijn.

Al uw vragen beantwoord, op uw plaats en tijd!

“Mijninstallatieadvies is een unieke adviesacademie die u de betrouwbaarheid en kwaliteit biedt van een onafhankelijk en persoonlijk adviseur, maar met extra toegevoegde waarde en tegen veel lagere kosten”.

Contactgegevens

Mijninstallatieadvies
Uranus 13
5482 XG Schijndel

info@mijninstallatieadvies.nl

 

 

© 2019 Mijninstallatieadvies

Inloggen deelnemers

Toegang tot de online adviesacademie

Heeft u vragen?

Neem gerust even contact op