fbpx

Disclaimer

Intellectueel eigendom

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mijninstallatieadvies informatie en/ of tekst van de academie en website te kopiëren, te verspreiden, te publiceren en/of te wijzigen. Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij Mijninstallatieadvies.

Aansprakelijkheid

Mijninstallatieadvies streeft naar een zo acuraat èn actueel mogelijke academie. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud van de academie en website onvolledig of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten gegeven in de academie en op de website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Mijninstallatieadvies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij verwijzen. 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Mijninstallatieadvies te mogen claimen of te veronderstellen. 

Frames

Het framen van deze website is niet toegestaan. 

Wijzigingen

Mijninstallatieadvies behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

© 2019 Mijninstallatieadvies. Alle rechten voorbehouden.